مزایای استفاده از تک نما

قیمت

کاهش هزینه با استفاده از 7 رشته سیم مشترک

دربازکن های تصویری دیجیتال به دلیل طراحی دیجیتال در ساختمان های با تعداد واحد زیاد صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در مصرف سیم و هزینه سیم کشی ممکن می نماید . پنل کدینگ تک نما با 7 رشته سیم مشترک به 255 مانیتور متصل میگردد، به واسطه دیجیتال بودن سیم زنگ در محصولات تک نما حذف گردیده است . ارتباط داخلی بین تمام واحد ها بدون نیاز به کابل کشی اضافی و یا اضافه نمودن تجهیزات خاص از دیگر قابلیت های محصولات تک نما می باشد .